Presentazioni libri di Luigi Giussani

13/12/2019 | 20:00 | Paesi Bassi / Netherlands / Nederland | Tilburg
Glazen Zaal, LocHal

Presentatie van "Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld" - Presentation of "Generating traces in the history of the world" - Presentazione di "Generare tracce nella storia del mondo"

Vrijdag 13 December 2019 om 20:00 uur in de Glazen Zaal van de LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, Tilburg, presentatie van Luigi Giussani’s boek, recentelijk gepubliceerd in het Nederlands, Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld (Betsaida: ’s-Hertogenbosch 2019) en vertaald door studentenpastor Michiel Peeters (oorspronkelijke titel: Generare tracce nella storia del mondo)
Spreker:
Julián Carrón - President van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding
> Klik hier voor meer informatie.
-------
Friday 13 December 2019 at 8 p.m., in The Glass Room of LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, Tilburg, the presentation of Luigi Giussani’s book, recently published in Dutch, Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld (Betsaida: ’s-Hertogenbosch 2019), translated by the university chaplain Michiel Peeters (original title: Generare tracce nella storia del mondo)
Speaker:
Julián Carrón - President of the Fraternity of Communion and Liberation
> Click here to find out more.
-------
Venerdì 13 dicembre 2019 alle ore 20.00, nel Salone di Vetro del LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, a Tilburg, si svolge la presentazione del libro di Luigi Giussani pubblicato recentemente in olandese, Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld (Betsaida: ’s-Hertogenbosch 2019), tradotto dal cappellano universitario Michiel Peeters (titolo originale: Generare tracce nella storia del mondo)
Interviene:
Julián Carrón - Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione
> Clicca qui per saperne di più.