Giornate d'inizio anno

09 Settembre
25/09/2021 | Italia / Italy | Video collegamento / Video link

«Nessun dono di grazia più vi manca» / «No os falta ningún don de gracia»

Giornata d’inizio anno degli adulti e degli studenti universitari di CL - Beginning Day for adults and university students - Jornada de apertura de curso de adultos y universitarios de CL - Dia de Início de Ano dos adultos e dos estudantes universitários
Scheda evento